Evertsenstraat 5-03, 4461 XN, Goes
(+316) 2713 8001 info@meerkinderenveilig.nl

Home

roos

Welkom op onze website.

Stichting Laat je horen!! heeft als doel om Meer Kinderen Veilig te laten opgroeien.

De centrale ambitie van Stichting Laat je horen is om kinderen gezond en veilig op te laten groeien, waarbij ze zich maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarbij is het aansluiten bij het dagelijks leven van het gezin ons streven en is de veiligheid van het kind altijd het uitgangspunt.

Dit realiseren wij onder andere door het ontwikkelen van educatieve materialen en en het realiseren van zorginnovaties. Zo hebben wij in 2014 de app Ican ; herstellen doe je samen! ontwikkeld met subsidie van het ministerie VWS en in samenwerking met de branche Vrouwenopvang. De app Ican is op 14 oktober 2015 gelanceerd door koningin Maxima in Amsterdam.

Het Keurmerk Meer Kinderen Veilig voor scholen in het basisonderwijs.

Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd weten en het gevoel hebben erbij te horen.

Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school.

In 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht gegaan en vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht een sociaal veiligheidsbeleid te voren.

Het keurmerk MKV laat zien dat de school voldoet aan de wettelijke eisen en met alle betrokkenen (leerlingen, team, ouders) actief vorm geeft hieraan, zodat Sociale Veiligheid meer is dan een document of protocol. De begeleiding naar het keurmerk MKV zorgt voor deskundigheidsbevordering en(nog) meer pedagogische professionaliteit in de school.

Het Keurmerk Meer Kinderen Veilig biedt een quickscan in de organisatie en beschrijft welke stappen er nog nodig zijn om een sociaal veilige school te zijn.

Het team wordt deskundig getraind om sociale onveiligheid bespreekbaar te maken met ouders en kinderen.

Ouders kunnen gebruik maken van een e-learning om sociale veiligheid te bevorderen en gezond ouderschap te herkennen.

Kinderen krijgen zelf de regie en tools in handen om sociale onveiligheid te herkennen en bespreekbaar te maken.

 

Sociale veiligheid is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

It takes a village to raise a child.

 Meer Kinderen Veilig en Veerkrachtig laten opgroeien, dat is onze missie, doe je mee?

 

 


hoi